Často kladené dotazy

 

 

 

 

1.    Je nutné se na schůzku s advokátem dopředu objednat? K advokátovi je lepší objednat se dopředu, ať už telefonicky nebo mailem, a to s ohledem na pracovní vytíženost advokáta.

2.    Co všechno si mám vzít s sebou na první schůzku s advokátem?
Na první schůzku s advokátem vezměte veškerou dokumentaci, která se týká Vašeho problému (Vaší věci).

3.    V případě, že mi rodiče darují nemovitost, musím platit darovací daň?
Darovací daň jako taková zanikla (v současné době se dary daní prostřednictvím daně z příjmu). V případě, že Vám nemovitost darují rodiče, nemusíte z tohoto převodu daň z příjmu hradit.

4.    V případě, že chci soudně stanovit výživné na nezl. syna, musím uhradit soudní poplatek?
Tento typ řízení je osvobozen od placení soudního poplatku, což znamená, že soudní poplatek platit nemusíte.

5.    Co je to osobní bankrot?
Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, kdy jsou dluhy dlužníka sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění do jimi schválené výše (popř. zákonem stanovené výše) a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn.