Víte že ?

 

 

 

 

 

1. Zhruba jedna polovina sezdaných párů v České republice se rozvádí?
2. Odpovídá poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí částce 1.000,- Kč?
3. Je odměna advokáta stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů?
4. Je jedním z důvodů pro odvolání daru nevděk obdarovaného?
5. Je stavba součástí pozemku a jako samostatná věc právně neexistuje?
6. Není možné, aby vlastník prodal pouze stavbu a pozemek na níž stavba stojí si ponechal ve svém vlastnictví?
7. Má manžel právo na informace o příjmech, stavu jmění a o stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech druhého manžela?
8. Je možné založit společnost s ručením omezeným, jejíž základní kapitál bude pouze 1,- Kč?
9. Je možné pronajmout věc, která v budoucnu teprve vznikne?
10. Nový občanský zákoník zavedl institut osvojení zletilého?