Víte, že ?

 

 

 

 

 

1. Zhruba jedna polovina sezdaných párů v České republice se rozvádí?

2. Odpovídá poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí částce 2.000,- Kč?

3. Je odměna advokáta stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů?

4. Je jedním z důvodů pro odvolání daru nevděk obdarovaného?

5. Je stavba součástí pozemku a jako samostatná věc právně neexistuje?

6. Není možné, aby vlastník prodal pouze stavbu a pozemek na níž stavba stojí si ponechal ve svém vlastnictví?

7. Má manžel právo na informace o příjmech, stavu jmění a o stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech druhého manžela?

8. Je možné založit společnost s ručením omezeným, jejíž základní kapitál bude pouze 1,- Kč?

9. Je možné pronajmout věc, která v budoucnu teprve vznikne?

10. Nový občanský zákoník zavedl institut osvojení zletilého?

11. Mezi věci nepodléhající výkonu rozhodnutí (exekuce) patří např. snubní prsten nebo zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako společník?

12. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět?

13. Soud může pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy uložit přiměřené omezení, aby se zdržel řízení motorových vozidel?

14. Dle nového občanské zákoníku má nájemce právo chovat v bytě zvíře, jestliže nepůsobí chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě?

15. Zaměstnanci, který pečuje o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas?