Ceník

Podle povahy poskytované právní služby je odměna sjednávána po dohodě s Vámi následovně:

Odměna za úkon právní služby:

Odměna za poskytnutou právní službu je stanovena v návaznosti na počet úkonů provedených advokátem ve Vaší věci. Pevná částka za každý úkon právní služby je přímo stanovena advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů).

 

Paušální odměna

Klientům, kteří využívají právní služby pravidelně, mohu nabídnout možnost hradit právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou hrazenou v pravidelných (ve většině případů měsíčních) platbách. V rámci paušální odměny jsou Vám poskytovány právní služby neomezeně dle Vaší aktuální potřeby. Obvyklými klienty, kteří paušální odměny využívají, jsou zejména podnikatelé (fyzické i právnické osoby), územní samosprávné celky nebo SVJ.

 

Hotové výdaje

Spolu s odměnou za zastupování jsou klientovi účtovány také případné hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou, mezi které patří například cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky.